AFSPREKEN WAAR U RECHT OP HEEFT!

AFSPRAAK IS AFSPRAAK.

Als u iets afspreekt dan gaat u er van uit dat die afspraken ook worden nagekomen. Vaak is de realiteit anders. U komt uw verplichtingen wel na maar krijgt vervolgens niet waar u recht op heeft. Een Fairbind overeenkomst zorgt er voor dat concrete afspraken die u maakt zodanig zijn vastgelegd dat met bijstand van de Fairbind gerechtsdeurwaarder u kunt krijgen waar u recht op heeft.
Met een Fairbind overeenkomst ligt helder vast waar u en uw contractspartner(s) recht op hebben, een ieder weet waar hij/zij aan toe is . Worden gemaakte afspraken niet nagekomen dan zal voor het geen daarin is vastgelegd met een Fairbind overeenkomst de gang naar de rechter niet nodig zijn, u bespaart zich de kosten achteraf voor een gerechtelijke procedure en/of advocaat.

FAIRBINDINGEN

FAIRBIND SCHEPT HELDERHEID

Met een Fairbind overeenkomst weten contracterende partijen op een heldere manier precies waar ze aan toe zijn. Als leverancier van zaken of diensten weet u voor welk bedrag u die zaak of dienst heeft verkocht en op welke termijn u mag verwachten dat u van uw behaalde omzet betaalde omzet maakt. Als afnemer van die zaken of diensten weet u precies welk bedrag u moet betalen en wanneer en onder welke voorwaarden u dat moet doen.
De Fairbind overeenkomst zorgt er voor dat leverancier en afnemer zich rechtens kunnen beroepen op de door hun gemaakte afspraken.
Vanwege de duidelijkheid die de Fairbind overeenkomst schept geven bewindvoering en schuldsanering organisaties enthousiast aan dat de Fairbind overeenkomst een goede stap is in het bewustwordingsproces van de consument bij het aangaan van financiƫle verplichtingen.

OOK ENTHOUSIAST OVER FAIRBIND

Steek dan met ons bij het aangaan van uw (financiƫle) overeenkomst ook de stekker in het Fairbind stopcontact.
Tot begin 2019 is Fairbind druk bezig met het opbouwen van een online tool die het u als ondernemer heel makkelijk maakt om de Fairbind overeenkomst met uw afnemer aan te gaan.

Besparen in uw credit management kosten doet u met Fairbind,

Heeft u vragen?