Besparen

Met het sluiten van een Fairbind overeenkomst bespaart u zich gerechtelijke procedure en advocaatkosten als betalingsafspraken niet worden nagekomen. Komt uw Fairbind contractpartner betalingsafspraken niet na dan kunnen deze worden afgedwongen door de Fairbind Gerechtsdeurwaarder.

Het opstellen van een standaard Fairbind overeenkomst kost €475,00 (ex btw).

De Fairbind overeenkomst kan naast betalingsafspraken worden
aangevuld met andere daarin concreet omschreven verplichtingen
die door u en uw contractspartner worden aangegaan.

Naast € 475,00 voor een standaard Fairbind overeenkomst zal voor het vastleggen van deze aanvullende afspraken een uur tarief van € 150,00 (ex btw) worden berekend, u heeft dan een maatwerk product.

Hetgeen u afspreekt is opgenomen in de Fairbind overeenkomst. De eventuele verschuldigdheid van rente en/of kosten komt u daarin nadrukkelijk overeen. U spreekt bijvoorbeeld met uw contractpartner een rente percentage af, of spreekt af wie de kosten voor het opstellen van de Fairbind overeenkomst dient te betalen. Ook kunt u afspreken dat bij niet nakoming van betalingsafspraken incassokosten verschuldigd zullen zijn. Dit alles is vastgelegd in uw Fairbind overeenkomst.

Hoe de Fairbind procedure
slim werkt?

Leggen wij u graag uit onder het hoofdstuk Intelligent.

Heeft u vragen?