Intelligent

Als contracts partijen sluit u een overeenkomst, uit deze overeenkomst ontstaan betalingsafspraken.Die betalingsafspraken, en de wijze waarop daaraan dient te worden voldaan, laat u opnemen in de Fairbind overeenkomst.

Stap 1

Nadat u zich met uw contractpartij bij Fairbind  heeft aangemeld krijgt u de gelegenheid om een pdf bestand van de met uw contractspartner gesloten overeenkomst in te zenden. Vervolgens kunt u samen vermelden welke betalingsafspraken uit de overeenkomst zijn ontstaan. in een door u online te ontvangen formulier.

fairbind_3
fairbind_7

Stap 2

Een bij Fairbind aangesloten notaris stelt met de door u aangeleverde gegevens, en na controle van door u aangeleverde NAW gegevens, een Fairbind akte op die u daarna ontvangt samen met een standaard heldere uitleg. Daarna ondertekend u en uw contractspartij notarieel de Fairbind akte, of laat u dat doen door een aangestelde gevolmachtigde.

Stap 3

Bij niet nakoming van hetgeen is afgesproken en vastgelegd in de Fairbind akte zal de contractspartij die zijn afspraken niet nakomt van een Fairbind Gerechtsdeurwaarder een bericht ontvangen waarin hij/zij in gebreke en verzuim wordt gesteld met een verzoek om alsnog te voldoen. Als nadien wederom niet wordt voldaan aan de verplichtingen uit de Fairbind akte zal de notaris overgaan tot het afgeven van de grosse van de Fairbind overeenkomst. Met deze grosse, een zogenaamde executoriale titel, gelijk aan een vonnis, kan de Fairbind Gerechtsdeurwaar nakoming van de Fairbind overeenkomst afdwingen.

fairbind_5

Heeft u vragen?