Notaris

Bij het aangaan van financiële verplichtingen is het verstandig – soms zelfs verplicht – om de hulp van de notaris in te roepen.

Advisering

De notaris is juridisch adviseur. Als onafhankelijk functionaris weegt hij de belangen van alle betrokkenen af. Al zoekend naar een evenwicht geeft hij advies en brengt hij mensen bij elkaar. Hij zorgt dat cliënten hun zaken goed regelen en weten waar zij aan toe zijn. De advisering door de notaris kan worden afgerond met het ondertekenen van een notariële akte.

Afspraken vastleggen in akten

De notaris legt de gemaakte afspraken en verklaringen rechtsgeldig vast in een notariële akte.
Deze akte geeft later houvast bij conflicten of als bepaalde zaken veranderen.
Cliënten krijgen een afschriftvan de akte. De akte zelf wordt ook bewaard
in het archief van het notariskantoor. Lees meer over de notaris op www.knb.nl

Heeft u vragen?